10-12-2017

necesaria chuvia

 


as nubes descargaron
esas tan necesarias chuvias
agradecidos os campos algo mollados

 

pipas09-12-2017

de jebús a xerusalén
xerusalén
a cidade das tres culturas
e das tres relixións monoteistas
a cidade dos mil conflictos...

jerusalém en hebreo
רוּשָׁלַיִם yerushaláyim
a casa da paz mira ti
que tremendo paradoxo
para a cidade que leva
miles de anos en guerra
en árabeالقـُدْس  al-quds
a casa do sagrado
dos sacrificios pois
e aí seguen derramando sangue
os judios e os musulmáns
e antes tamén foron os cristiáns
e as feridas das cruzadas
aínda seguen ben abertas...

pero xerusalén está asentada
sobre a chamada cidade de jebús
fundada polos jebuseos no terceiro

milenio antes do chamado ano 0
e moito tempo despois
chegaron os hebreos...

que se marchen da cidade
hebreos musulmáns e cristiáns
e que trump nen se acerque
e que volten se poden os jebuseos
ou que deixen que na cidade
asenten as súas miserias

na foto muros
da antiga jebús


08-12-2017

coitado martim codax 2

 


sextetas trovadorescas


compañeiro martin codax
mestre poeta e troveiro
de visita pola ría
secuestrado nun museo
abaixo nas catacumbas
lonxe do salgado vento

homenaxes visitas guiadas
veñen buses dos colexios...
e nas prazas falan de ti
con coplas lazarilla e cego
mais a túa historia martiño
aínda ten que voltar ao rego

sete cantigas de amigo
conservanse de ti troveiro!
farías ti cantos de escarnio
e maldicer naquel tempo?
se cadra andan noutros forros
pergamiños co teu cabreo!

meu troveiro martin codax
amigo de verso e ritmo
dalle un saúdo aos compas
joan meogo mendinho ...
ás soldadeiras e bruxas 
a lugrís e aos irmandinhos


manolo pipas


06-12-2017

de leis e xustiza

 


dime un amigo e funcionario
de xustiza que el é cen por cen
constitucionalista por imperativo legal
pero o compa hai vinte anos no seu piso

dependendo do traslado do seu curre

por lugo por donostia por madrid
acollía a un amigo que desobedecía as leis
a un perigoso insubmiso pois

hai vintepico anos tiñamos
nas cadeas centos de insubmisos
presos de conciencia e politicos pois
e un feixe deles fuxidos das leis
dentro e fora do estado

hox catalunya ten catro presos
politicos independentistas
nunha prisión de madri e a distancia
tamén é un punto máis de represión
e cinco fuxidos das represivas leis
pero tamén poderían ser ducias
e centos  de persoas presas e fuxidas
e non o están porque o estado
español lles ten medo

hox seica é dia da constitución
a lei de leis a mentira das mentiras

e moitas veces a represión das represións

conta un insubmiso
ao que non quixeron
meter na cadea04-12-2017

os rios as pontes

 


para algúns os ríos
pasan por debaixo das pontes
os rios están para encher encoros
para nas cidades desperdiciar a auga
como facendo que se limpa as beira-rúas
igual que se desperdicia a electricidade
no sen-sentido do alumeado das festas

para outros as pontes
son para pasar sobre os ríos
para ollalos desde elas
mentres os admiramos e respetamos
e tamen queremos pontes de diálogo

pontecaldelas lugar
das pontes e das augas quentes
como ben di o seu fermoso nome
e quere seguir respetando as súas augas

manolo pipas


03-12-2017

seca e friotampouco esta lúa chea
trouxo a chuvia
este outono tan seco
e agora o frío
seca ainda máis a terra
e os vexetais
e aos ríos aínda lle queren
roubar mais auga

imaxe de eiras02-12-2017

persoas que se movenconta das persoas refuxidas
un voceiro da fotomovimiento
conta das persoas que botaron
dos corpos que se moveron
e dos que non se poden mover

pontos quentes chámanlle
ás fronteiras da inmigración
e nelas neste inverno pasan frío
e no verán podense abrasar

de sudán a grecia a marrocos...
nos campamentos das fronteiras
inmovilizados e golpeadas
e feridos e mortos nos valados
e represaliadas neses campos
de concentración de ceuta de melilla...

conta na refuxiada palestra
tono carbajo de fotomovimiento catalunya
mentres esa nación-sen-estado moito
se move e move a esta eeeespanya decrépito
exemdro de franco e da transacción
non sabemos cara onde

o cronista


28-11-2017

trova de silvioDe la ausencia y de ti,Velia

Ahora sólo me queda
buscarme de amante la respiración,
no mirar a los mapas, seguir en mí mismo,
no andar ciertas calles, olvidar que fue mío
una vez cierto libro, o hacer la canción
y decirte que todo está igual:
la ciudad, los amigos y el mar,
esperando por ti.

Sigo yendo a Teté semana tras semana.
¿Te acuerdas de allá?
Hoy habló de fusiles  despidiendo muertos.
Yo sé que ella me ama;
es por eso tal vez que te siento en su sala,
aunque ahora no estás.
Y se siente en la conversación;
o será que llegó la impresión
de la ausencia y de ti.

No quisiera un fracaso
en el sabio delito que es recordar,
ni en el inevitable defecto que es
la nostalgia de cosas pequeñas y tontas,
como en el tumulto pisarte los pies
y reír y reír y reír,
madrugadas sin ir a dormir…
Sí, es distinto sin ti; muy distinto sin ti.

Las ideas son balas hoy día,
y no puedo usar flores por ti.
Hoy quisiera ser viejo y muy sabio
y poderte decir lo que aquí no he podido decirte:
hablar como un árbol con mi sombra hacia ti,
como un libro salvado del mar,
como un muerto que aprende a besar
para ti, para ti,
para ti, para ti.

silvio rodríguez

mañán o trovador cumpre anos
e cantarémolo na noite da cova 


26-11-2017

feminismo para vivir

 


a manada somos nós
berran e cantan as compas
desta ría até vinaroz 
de extremadura a nafarroa

a complicidade institucional
é violencia criminal
e o palco que fixeron ben

en ocupar as compas
puxoo a institución viguesa
para a patética inauguración
do noxento alumeado da machista
celebración navideña-consumista
e pagámolo todas nós sen querelo

feminismo para non morrer

non é un caso aillado é o patriarcado
o machismo é unha enfermidade
de transmision social

non son mortes son asasinatos
xuices machistas fora dos xulgados

o machismo é o terrorismo

non estamos todas faltan as mortas
feminismo para vivir...
e moitas mais verdades

e consignas

a manada somos nós
berran e cantan as compas
desta ría até vinarós 
de extremadura a nafarroa...

o cronista


26-11-2017

da revolucion de outubro

 


aquela rusia dos zares
do báltico até as siberias
hai cen anos que caiu
con moitas das súas miserias

europa mui preocupada
monarquías e igrexas
empresarios e banqueiros
din que é unha traxedia
os bolchebiques anuncian
outro tempo pra estas terras

do mil novecentos cinco
até o ano dezasete
foi un proceso mui longo
por un mundo diferente...

versos lidos na revolta
con outros para fidel na palestra
organizada polo pcpg pola revolución
de outubro 100 anos despois
e no cabodano de fidel castro
na foto tonio nogueira xose lois
romero jose antonio solana consul
de cuba duarte correa
e bruno carbalho

manolo pipas

 

Distribuir contido