20-10-2012

e-leccions 3 reflexionando
ademais dunhas e-leccions
e dunha noxenta campaña
tamen nos van regalar
un dia enteiro de reflexion
logo da ultima violencia policial
a unha pacifica concentracion
diante dun mitin do pp

escoito a fuxan os ventos

quen seiturará quen seiturará...
e sigo a reflexionar
escoito a zeca afonso
o pobo é quem mais ordena...
e sigo a reflexionar
e sigo a ler a celso emilio
o teito é de pedra
de pedra son os muros...

escribo uns poucos versos
e volto reflexionar un pouco
tamen hai reflexion en eskadi
e escoito a mikel laboa
herria eta hizkuntza...

reflexiono ollando as noces
que apañei onte á tarde
cada noz é cada un de nós
reflexionamos todos xuntos
nunha concentracion e protesta
coa sua proposta colectiva

o cronista