19-4-2012

brincadeira cullarapa
brinca brinca o cullarapo

entre imaxes e palabras
brinca croque e brinca o gato
nunha cullarapa danza

brinca cullarapo brinca
entre a charca e as estrelas
brinca tamen a xoaniña
como brinca esta parella

brinca o tempo e a serea
entre imaxes e palabras
brinca o croque coa sabela
nesta terra cullarapa

manolo pipas

para miguel e luz
polos poemas e debuxos
do cullarapo croque