28-1-2013

no medio da ria
o porto o peirao

o barco de pasaxe
parou a chuvia o sol sae
e no medio da ría eu só
na parte de arriba do barco

pero tampouco aquí
no medio e medio da ría
o meu pasado mais recente
asenta e atopa calma

lariño