24-8-2010

a torre as caracolas e a lua

baixo vento e poalla
xs catro collidos da man
cruzamos a maldita ponte
pero na entrada da illa
habia unha barreira
e baixamos ás rochas e o areal
a xogar e recoller caracolas
porque eramos poucos
para derrubar a torre

esta noite hai lua chea
e cecais ela e as caracolas
teñan algunha resposta
para as tuas preguntas
chirivita