17-4-2018

senlleiro arcolito caidopolas terras do freixo
entre monte e campos
un invasor senlleiro

este grandote arcolito
como puido foi medrando
sobre o pena de granito

o lume feriuno de morte
e o vento tirouno abaixo
pero merece outra sorte

as raices do arcolito
son coma unha escultura
poden ser tamen un símbolo


na ghaspara