03-8-2013

sombra
a miña sombra no barco

que pasou dunha beira
a outra da nosa  ría
palabra poema

lariño