30-7-2010

furgon de lunas

chamase furgón de lunas

un carro vai polo espacio

lonxe do seu altiplano

por esta nova aventura



de texcoco el marchou

co seu morral ben lixeiro

camaritas e cadernos

e un portatil que estrenou



este bo furgón de lunas

anda por mapuches terras

na compaña de violeta

de victor e de neruda



pero a grande travesía

son as anonimas xentes

deses mundos diferentes

que algo perden cada dia



o furgón ben nos da conta

con imaxes e relatos

entre montañas e faros

entre solpor e aurora



furgón camiña e navega

raices americanas

tonatzin e pachamama

esa lua esa nai terra

xullo 2010


www.furgondelunas.blogspot.com

é o espacio onde o mexica salvador diaz

retrata algunhas realidades mapuche
s