15-11-2011

parella lectora
un parque

unha parella
un libro aberto
as paxinas de pedra

a parella lectora
polo puro pracer
pola vida pola memoria
por cada novo mencer

desde os petroglifos
ate estas palabras
impresas no vento
cantas as camiñadas

lariño

a uxia e manel
parella lectora