09-1-2018

poemas galegos ao che

 


A Asociacion de Amizade
Galego-Cubana  Francisco Villamil
e a Asociación Galego Bolivariana
Hugo Chávez( AGABO) e a libraría Andel
convidanvos  á presentación do libro
POEMAS GALEGOS AO CHE
con textos de Celso Emilio Ferreiro

Anisia Miranda Xosé Neira Vilas

Uxío Novoneyra Manuel María

Eliseo Diego Salvador García Bodaño

X L Méndez Ferrín Farruco Sesto Novás

Pepe Caccamo Luz Fandiño Anxo

Angueira Marta Dacosta Manolo Pipas…

O acto celebraráse o venres, 12 xaneiro
ás 20 h. en Andel (vigo Camelias, 102)
coa presencia dalgunhas das súas voces

 


...ese gran lagarto verde
che guevara comandante
camiña pola rompente
nestes tempos tan sangrantes
máis razóns pra ser rebeldes...