27-1-2013

setimo andar presentacion
Presentación de 'Sétimo Andar',

número 7 dos Q de Vian Cadernos,
libro conmemorativo dos sete anos
de existencia do noso colectivo, A Porta Verde
do Sétimo Andar. Cun limiar que resume
estes sete anos de traxectoria, nel participan:
Iolanda Aldrei, Rosa Enríquez, Manolo Pipas,
Ramiro Vidal, Verónica Martínez, Alfonso
Láuzara, Miguel Ángel Alonso Diz,
Alberte Momán e Virgilio Liquito.
Con portada de Luz Beloso

Será o sábado 2 de febreiro,
ás nove da noite na Cova dos Ratos
rúa romil 3 vigo debaixo do Castro

A Porta Verde