19-2-2011

sobre as imaxes ll

nestes ultimos meses
a maioria dos poemas
camiñaron da man das imaxes

a viaxe e o tempo axudaron
moito neste decidido camiñar
de cronica e creacion

agora na terra mais textos
irán camiñando sos
e tamen me pregunto
se a gabriel celaya e a manuel alegre
admirados poetas que non coñecin en persoa
lles gostaria a compaña que non lles din
das miñas austeras imaxes ou non


outra imaxe

duas  persoas preguntaron
onde está o recuncho do poema
do mesmo nome do dia dez
e del douvos algunhas pistas
cidade de vigo
pero non polo casco vello
e tampouco nas aforas