09-12-2017

de jebús a xerusalén
xerusalén
a cidade das tres culturas
e das tres relixións monoteistas
a cidade dos mil conflictos...

jerusalém en hebreo
רוּשָׁלַיִם yerushaláyim
a casa da paz mira ti
que tremendo paradoxo
para a cidade que leva
miles de anos en guerra
en árabeالقـُدْس  al-quds
a casa do sagrado
dos sacrificios pois
e aí seguen derramando sangue
os judios e os musulmáns
e antes tamén foron os cristiáns
e as feridas das cruzadas
aínda seguen ben abertas...

pero xerusalén está asentada
sobre a chamada cidade de jebús
fundada polos jebuseos no terceiro

milenio antes do chamado ano 0
e moito tempo despois
chegaron os hebreos...

que se marchen da cidade
hebreos musulmáns e cristiáns
e que trump nen se acerque
e que volten se poden os jebuseos
ou que deixen que na cidade
asenten as súas miserias

na foto muros
da antiga jebús