04-1-2015

24 a rotonda e o bocinazo

 


datos do feito denunciado

empregar sinais acústicas sen motivo

reglamentariamente admitido

no lugar castelao rotonda alcampo avda

dispositivo de seguridade no interior

de rotonda dentro da zona acotada

é causante dunha multa

 

para entendernos

darredor da rodonda de coia por dar

un bocinazo de apoio a protesta

xa caiu unha boa multa

 

o cronistadecoia