28-1-2015

porque non ven o barco!?

 


está tardando en chegar

o barco a rotonda de coia !

porque non ven o vello alfageme!?

 

porque teñen medo que rompa?

porque a cidade non quere

pasar porriba de nós !?


o alcaldísimo estará agardando

polo cumpleanos da carmela!?

 

será pola acusación de prevaricación

tráfico de influencias malversación...

 

ou tarda en chegar o barco alfageme

porque como todo gobernante absolutista

o alcaldísimo está consultando

as estrelas e o horóscopo!?

 

o cronistadecoia