24-12-2020

perigo polas fisterras


un vello cargueiro nuclear
que hai anos ía para o desguace
segue navegando os mares

e con ventos de alerta marela

averiado pasou estes dias

perto da costa da morte ...
sónavos esta historia ?


esta chatarra nuclear

que navegaba fronte a angola 

suspendeu a súa travesía
e retorna ao seu porto ruso
este buque-bomba de reloxería
leva unhas cen persoas a bordo
ameazadas como todas as augas
polas que pasa e as costas máis
ou menos perto do seu ronsel

saude e independencia