27-11-2020

teitos e inxustizas

 


na cega e inxusta cidade
de vigo dúas horas e cen metros
separan ou máis ben unen dúas
concentracións de solidariedade
en dúas prazas do casco vello

as seis da tarde apoio
a mulleres e homes sen teito
no dia internacional
das persoas sen fogar
e as oito xa de noite
apoio a persoas que teñen
un teito que non quixeran 
presas por ser independentistas

no primeiro evento
palabras e cantigas
na segunda faixa
longos silencios

pero nas dúas concentracións
estan a denunciar o mesmo
a falla de xustiza

imaxe do solpor de onte
lentamente ardendo