09-7-2014

letras e memoria filgueira
ai as letras co seu ritmo 
sempre honrando un galeguista

desta volta que pasou
nomearon un franquista?

vai o erudito filgueira
que tola academia a nosa
polos libros el que fixo
darlle paso a celulosa

o museo de pontevedra
din que é un dos seus legados
canta miseria el gardaba
nun dos cuartos ben pechado

galicia bilingüe ri
co seu santón do fraguismo
no te quedan conselleros
con su doble patriotismo


a figueira valverde

adicanlle o vindeiro dia das letras

na imaxe un muro dun templo

pontevedrés con outras letras

manolo pipas