07-9-2012

ecos salvavidas
as palabras

as palabras recitadas
e o seu repetido eco
poden ser algo mais
que unha repeticion
peticion

lariño