16-10-2022

cinco outonos despoisandaina freixomatamáfreixo
do lume cinco outonos despois
abandono moito abandono
ai mui pouca recuperación

comunal a nosa andaina
camiñan maiores e cativas
lembranzas bágoas e landras
contos e poemas camiñan
changrande e plantabosques
ai camiñando pola vida

andaina freixomatamáfreixo
do Lume cinco outonos despois
cantos lumes dende aquela?
mentres segue a senrazón


debaixo do solitario freixo
ai compartimos as emocións

na foto anxo moure e cativas
rimas manolo pipas