17-8-2013

pernas e musica
na praza as gaitas a tocar

a fonte vai perdendo auga
e as pernas desta rapaza
queren danzar

lariño