03-6-2014

paredes de coura moselos
os símbolos
da vila
minhota de paredes de coura

tres mazorcas e dúas fouces

un castelo e máis un río

este pequeno río coura
limpas augas doutros tempos

entre campos recén sementados
e parras con diminutas uvas
que darán o vinho verde

vai cara o oeste a atoparse
co pai minho perto do atlántico
ao nordeste de paredes
está a aldea de mozelos
terra de moitas penas
rotundas formas do granito
de cultos actuais e perdidos
penas esquecidas no escudo
desta vila minhota do coura

lariño