05-7-2013

a chaira e a montaña




por mui extensa

longa e ancha que sexa unha chaira
sempre estará debaixo
dunha grande ou pequena montaña

lariño