19-10-2012

locutor malpocado e déspota
o locutor

desbaixo desta lousa
dorme un home
que falóu trinta anos
sin decir xamáis unha verdade.
Por fin está calado.
Pasa amodiño
non sexa que desperte
e se poña a argallar novas mentiras
outros trinta anos


o malpocado

Decía o malpocado
que aquí xaz enterrado

Non trunfan na historia
os pobos sumisos.
Augas represadas
non moven muiños.

Nunca serán libres
os pobos sofridos.
Con augas paradas
non roda o rodicio.


o déspota

Acadóu o fervor das moitedumes
degradándoas.
Os pobos -decía il-
son como algunhas mulleres,
que se namoran do que os maltrata.

Deus o teña,
xustamente,
no sitio que lle corresponde.

celso emilio ferreiro

epitafios do libro
cimeterio privado