02-12-2019

da vida


cando penso na vida
penso en nubes e bosques
penso en lagoas ríos e rías
arrecifes glaciares montes …
penso no día e na noite
nas estacións e no clima