30-3-2013

todo era vida
nesta chaira do istmo

entre juchitán e a ventosa
matorral arbores
charcas animais...

todo era vida orixinaria

nesta chaira do istmo
á beira da estrada
os cultivos e o gando
as aldeas a universidade...
novas vidas que se sumaban

nesta chaira do istmo
entre juchitán e a ventosa
a beira da estrada
e dunha comunidade agora
xa non todo é vida

polo istmo

imaxe desde o bus
saindo de juchitán
cara suchilapan