14-3-2011

peixes grandes e pequenos nos oceanos nos mares nas rias
nos encoros nos rios nos regueiros

a historia que tristemente se repete

o peixe grande comese aos pequenosnos regueiros nas rias nos oceanos
roto o equilibrio dos peixes roto o tempo
os pequenos non se comerán ao grande
pero si que poderán poden vencelo


lariño