28-1-2018

laranxas e camelias

 


elas chegaron do extremo oriente
as laranxas e as camelias
hai séculos quen o diría
de moi lonxanas terras

camiño da vía