03-4-2011

un recital de poemas


este mercores dia seis

como a eso das dez da noite
na amiga cantina candela
rua martin codax numero trece
na miña cidade
debo dar
un recital de poemas

e duas tentativas de contos

a cantina reclamará con razon
uns poucos textos mexicas
cronikas da insubmision e do chapapote
xogos con nenos apertas elexias
e na lembranza do trovador medieval
debo recitar algunha das suas cantigas

haberá poemas vellos e textos novos
e peticions se vos queredes
e unha silla e unha mesa para vos
nesta cantina envolvente

unhas poucas palabras
como poden entrelazadas

manolo pipas