02-12-2012

pequeno ritual
atopei no parque

á beira do mar
os restos as probas 
dun pequeno ritual
de materias e formas
minerais vexetais

atopei no parque
a poucos metros do mar
as probas da rapazada
na noite a xogar

lariño