21-1-2019

estampa



abandonadas leiras e viñas
tomadas pola vexetación
pero ningún artista
faría unha composición
tan fermosa

campo grande moo