06-3-2017

ouro terrauga e consultas

 


as grandes minas arrasan todo
e neste caso por cada gramo de ouro
que se consegue hai que mover
catro toneladas de terra e pedras
e hai que contaminar moita auga

pero no municipio de piedras
no lugar da colosa á beira
do río madalena tolima colombia
non queren estragar o seu medio
e nunha consulta popular

a inmensa maioría dixo non
pero agora o malgoberno
quere repetir a consulta
a grande escala


coidado coas grandes consultas
como os acordos de paz en colombia
que onde a guerrilla cede armas e territorio
xa deixóu o paso aos paramilitares
que están matando a líderes medioambienta

o cronista