18-6-2016

13 versos comunais

 

 

mesoamericanos galaicas

van chidas as xornadas compas

paliacates con caracolas

e os picheis coas gentalhas

 

asemblea todos somos todas

que son as formas comunais

ese xeito máis natural

e máis xusto para as persoas

 

ai compitas da sierra madre

nós todos somos fillos dela

desde cherán até lousame

dos ríos atoyacs ao sarela

a mesma comunalidade

 

gentalha do pichel

onte á noite no coloquio


manolo pipas