05-7-2012

polos outros mexicos
cantiga do campamento 

xunto ao bote o campamento
unhas dentro i outros fora
e non dan pasado as horas
desde as reixas ate atenco

as mulleres violadas
agora en folga de fame
hai fame de liverdade
desde a terra ate as palabras

os ollos da outra campaña
seguiran rompendo espellos
con mestizos pensamentos
desde atenco ate chiapas

son de todos os colores
as caras do campamento
e seguiran por atenco
medrando as mestizas flores

manolo pipas

texto do outro mexico do libro
viaxe ao pais das nubes 06
con mais ou menos fraude
o asasino enrique peña nieto
vai ser presidente de mexico
el que é un dos culpables
da represion e crimes en atenco
imaxe do campamento-plantón
de santiaguito en maio 07
polas duascentas persoas presas
por vicente fox e peña nieto