16-5-2010

dezasete de maio

sexto poema pola lingua



dia das letras galegas

letras galegas

galegas

ai novoneyra



dia das letras galegas

dia das letras

dia

ai rosalia



entre a costa e as serras

entre rosalia e novoneyra

a matria que se nos nega



dezasete de maio

todos os dias dezasete

e maios todo o ano



para a loita este dia

ai tan cheo de mentiras

todos os dias en galego

e mais nada e nada menos



galiza

16 maio do 2010