07-7-2017

casona abandonadaabandonada a casona
cada dia e mes que pasa
os vexetais mais a cercan
cristais rotos rota ollada      

abandonada a casona
pola natureza asoballada
vai perdendo a súa memoria
vai camiñando cara a nada

na florida