09-3-2011

novos cadernos


historias de mulleres

é o novo caderno que creamos
nas cronikas de tempos de crise
pero que mais ben alguns poemas
o foron pedindo nos ultimos dias
entre sete e oito de marzo
antigos soños de mulleres
que buscaban o seu espacio
cos ollos de laila
a voz de costa e campina
ai tango mestiza danza....

novos cadernos foron
aparecendo dentro doutros
agrupando poemas dispersos
ainda que hai textos que poderian
aparecer en dous ou tres cadernos
pola sua tematica ou sentir

cronicas nesta terra
cantigas para este tempo
arbores e as suas sombras
entre areas e augas
poemas en verso libre
cantigas en livres versos....

a redaccion