27-3-2020

confinamentos e fronteiras


millóns de desprazadas seguen
confinadas recluidos presos...
en campos de refuxiados
á beira das fronteiras !!

e que decimos de nós ?
duro o confinamento

das persoas empobrecidas 
de moitas persoas doentes
con necesidade de movilidade
de moitas cativas e vellos ..
pouco duro é o confinamento
de moitos de nós
e de luxo é o confinamento

en grandes mansións e fincas

desas noxentas persoas

desde empresarios a deportistas

que dan esmola para os materiais sanitarios
das súas millonadas gañadas sen ética

pechóu moita activide e fábricas

e andan a pechar as fronteiras de moitos
estados para os extranxeiros con papeis
e mandan fora aos turistas
algo necesario pero …
o capital manchado de sangue
segue cruzando as fronteiras
agora algún en tarefas humanitarias
pero pararon as fábricas
e o comercio de armas !?

o gran virus é o capital

e as súas socias monarquías !!