04-8-2018

tres arboreschegando ás nubes
estas tres das árbores
máis altas do parque
que falen

sobre a feira