25-11-2010

sobre as imaxes

este espacio para a palabra
primeiro camiñou só cos versos
sen acompañamento de imaxes
e logo entraron as fotos sen retocar
tal como sairon da camara
para ilustrar alguns poemas
e agora seguirán con esta funcion
e tamen están nacendo pequenos textos
probocados por unhas poucas fotos
alguns versos como ilustrando as imaxes


envolventes