08-2-2012

arbores e farola
as arbores buscan a luz

ocupando un espacio
elas van medrando
mais ou menos dreitas

ben dreita medrou a farola
e pola noite no bosque
ela dará  ás arbores
unha pouca luz

lariño