03-8-2019

verde ramada

 


a verde ramada
coma un laverinto
da vella carballa
e os seus fillos


na lagarella