02-4-2014

caminhar preguntando
neste tempo tan confuso

tan revolto tan veloz
tan saturado de ideas
e tamén de informacións
de redes tan mal cosidas
e de poucas reflexións
unha nova nave zarpa
dalgún porto da paixón

o caminhar preguntando
novo espacio virtual
deste compa parlanchín
meu diletante informal
nos centros sociais da terra
os caminhos do lokal
de chiapas a palestina
travesías do global
este caminhante tone
unha voz ben trasversal

a tone varela   caminhar
preguntando.wordpress.com/