10-11-2011

boa lua
xa é noite

outro dia máis
a dormir amiga
cecais soñar

na distancia
terra e cultura
moitos afectos
e boa lua

bo levantar
moi bo dia
amiga lectora
se é pola mañán

lariño