12-12-2015

do recital travesias

 


penúltimas décimas

da abordaxe okupación

 

as cativas rotondianas

queren subir ao barco

hai concentración no marco

contra a guerra outras faixas,

supendida a xuntanza

polo vello ambulatorio

fermoso este barco auditorio

pra manifesto e poemas,

e como sempre na prensa

que contarán do jolgorio?

 

e vai seguir a xornada

con bastante máis relajo

abaixo seguen os grajos

pero os cua cua nos faltan,

catro horas de propaganda

xa nos chegan compañeiros

pajarracas e remeiros

a viaxe que remata

vémonos noutras pancartas

ou entre cantos e versos

 

 

décima do recital

 

do alfageme até o faisca

foron moitas as viaxes

caravanas e abordaxes

a ese barco da utopía,

e máxicas travesías

con barquiños e paxaros

cruzaron mares e charcos

derrubaron as fronteiras,

devémosnos na coberta

do alfageme verso e canto

 

imaxe papo-rubio ruben

versos do paxaro pipas