06-4-2013

sombras doutro patio
hai varios patios

neste convento museo
uns con exposicions
outros parados no seu tempo
os arcos as colunnas
e a fonte sen liquido alimento

neste patio a sombra do arbusto
sobre a vella pedra
sombras do presente cara o futuro

entre patios