26-1-2013

da fala e da escrita
alá polo país das nubes

os traballadores que restauran
o centro arqueoloxico de dainzú
falan a mesma lingua que o pobo
que levantou estas pedras
entre os altares e o palacio
as tumbas e o xogo de pelota
hai mil cincocentos anos

alá polo pais das nubes
na entrada de dainzú
hai un panel explicativo
en castelan zapoteco e inglés
pero ningun deles pode ler
na sua propia lingua
por culpa do malgoberno
que mal lles paga

imaxinemonos que dainzú
é o centro arqueóloxico do gaiás
coas tumbas dos mal-gobernantes
dentro de cento e pico de anos
imaxinemos os paneis
e os traballadores ….

acá no país da chuvia
mañán en compostela...

o cronista