21-11-2020

como pedrafitascomo se fosen pedrafitas
alguns cachotes dos muros
memoria doutros tempos e vidas

na ghaspara