28-3-2018

tenras follas

 


as noviñas e tenras follas
o tenro e delicado verde
dos carballos da bouza

envolventes