11-10-2017

a in-dependencia fermentando

 


in-dependencia si e non
latente in-dependencia
in-dependencia a prazos

dialogante esta in-dependencia

pero os outros dialogan con armas

dentro do forno a in-dependencia
a in-dependencia fermentando 
en suspenso in-dependencia
e porque non aproban xa
a in-dependencia !?

din que marchan as empresas
pero os labregos xa vedes
que non marchan de catalunya
marchan sobre as suas cidades
e os libros os carros os moviles
as computadoras... non se comen
e os bankos e as empresas
tamen se poden socializar
deben colectivizarse

o cronista